Hamvasztási szolgáltatás

Cégünk teljes körűen elvégzi a hamvasztás megszervezése esetében felmerülő hivatali ügyintézéseket, dokumentum illetve engedély beszerzéseket és a halál helye szerinti illetékes polgármesteri hivatalban kiállíttatjuk az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. Munkatársaink elszállítják az elhunytat a kórházból vagy a halottasházból a krematóriumba, ahol megtörténik maga a hamvasztás. 

cremation_process1
Szolgáltatásunk elvégzéséhez biztosítjuk a hamvasztáshoz szükséges összes hamvasztási kegyeleti kelléket a hamvasztó koporsóval együtt. A hamvasztó üzemből az elhunyt beszállítását követő 3. munkanapon visszaszállítjuk az elhunyt hamvait tartalmazó urnabetétet, amit az Ön által előre kiválasztott díszurnába helyezünk, és az irodánkban átadunk, illetve az Ön által megjelölt lakáscímre, temetőbe vagy templomba szállítunk.

Alapszolgáltatásaink:
 • Teljes körű ügyintézés, tartalmazza a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését
 • Hamvasztási kellékek biztosítása
 • Az elhunyt kórházból vagy halottasházból történő elszállítása krematóriumba
 • Hamvasztás
 • Hamvak irodánkba történő visszaszállítása
 • Hamvak urnába helyezése és átadása hozzátartozó részére
 • Keletkezett hivatali és hamvasztási dokumentáció átadása
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a Nyugdíjfolyósító Intézet értesítése a halálestről

Kérhető szolgáltatásaink:
 • Temetés felvételezése a hozzátartozó otthonában
 • Hamvak szállítása a megrendelő által megjelölt rendeltetési helyre
 • Hamvak postázása futárszolgálat igénybevételével
 • Hamvasztás és urnaátadás akár 24 órán belül
 • Az elhunyt hamvasztás előtti megtekintése


Munkatársainknál most azonnal is érdeklődhet a szertartás részleteiről és pontos költségeiről.


Tel:           (+36) 1/413-6800 vagy (+36) 70/318-7528


Hamvasztás utáni búcsúztatás színvonalas ravatalozó teremben kulturált körülmények között olcsón. Kattintson ide a részletekért!